Go to main content

Oferta biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe Agnieszka Zarańska zapewnia kompleksową obsługę księgową: prowadzenie ksiąg rachunkowych tzw. pełna księgowość, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla celów podatku VAT.

Oferta jest kierowana do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek osobowych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres współpracy dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Poniżej opisujemy zakres wykonywanych usług.

Biuro Rachunkowe Warszawa
Obsługa księgowa
Obsługa księgowa
Obsługa księgowa - prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi i ryczałtu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • Opracowywanie planów kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o
 • Rachunkowości
 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
 • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • Rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (uproszczona księgowość)

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
 • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
 • Rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych

Ryczałt ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
Obsługa kadrowo-płacowa
Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowa

 • Prowadzanie akt personalnych
 • Sporządzanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej
 • Sporządzanie skierowań na badania lekarskie
 • Opracowanie regulaminu zakładowego
 • Opracowanie regulaminów wynagradzania
 • Opracowanie regulaminu ZFŚS

Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac dla pracowników oraz rachunków dla zleceniobiorców
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich do ZUS
 • Wyliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R)
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie za każdy rok kalendarzowy:
  • zestawienia ZUS IMIR
  • rocznych kartotek wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  • sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach (PIT-4R)
Usługi dodatkowe
Usługi dodatkowe
 • Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków
 • Występowanie w imieniu Klienta do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS
 • Bieżące informowanie klienta o przepisach podatkowych z zakresu działalności gospodarczej oraz o ich zmianach
 • Monitoring należności i zobowiązań
Kompleksowe usługi księgowe na wysokim poziomie
 • Wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • Przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp
 • Przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta
 • Udział w badaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta
Ceny
Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. Wynagrodzenie uzależnione jest m.in. od ilości dokumentów źródłowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych, zakresu usług uzgodnionego z Klientem, ilości zatrudnionych pracowników.

W celu uzyskania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaku e-mailowego lub telefonicznego.

Obok prezentujemy orientacyjny cennik (ceny netto):

 • Ryczałt z/bez rozliczenia VAT– od 200 zł
 • KPiR bez rozliczenia VAT – od 240 zł
 • KPiR z rozliczeniem VAT – od 280 zł
 • Księgi handlowe (pełna księgowość) bez rozliczenia VAT – od 400 zł
 • Księgi handlowe (pełna księgowość) z rozliczeniem VAT – od 500 zł
 • Obsługa płacowa jednego pracownika miesięcznie – 40 zł/os.
 • Obsługa kadrowa jednego pracownika miesięcznie – 40 zł/os.
 • Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika miesięcznie – 70 zł/os.

Biuro Rachunkowe Agnieszka Zarańska
ul. Poborzańska 43a/19 p.IV
03-368 Warszawa

Biuro Rachinkowe Agnieszka Zarańska